Uzak ömür RH280 jyns oýunjak mikro wibrasiýa motory 3V

Gysga düşündiriş:

RH280 motorynyň ululygy 30.5mm * 23,8mm, motoryň ululygy bolsa öndürýän R370 motorymyza meňzeýär.Şeýle-de bolsa, RH280 motorynyň prosesi birneme ýönekeý.Şeýle hereketlendirijini öndürmek üçin ösen awtomatlaşdyryş enjamlarymyz bar.Şonuň üçin hereketlendirijiler arzan bahadan köp mukdarda öndürilip bilner.Bu hereketlendiriji köp sanly müşderi satyn alyş zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.RH280 hem umumy titremäniň hereketlendirijilerinden biridir, hereketlendirijiniň güýji ýeterlikdir we uzak wagtlap işledip biler.Şonuň üçin RH280 hereketlendirijileri jyns oýunjaklarynda we ulular önümlerinde giňden ulanylýar.Motoryň köp ulanylýan naprýa .eniýe diapazony 1,5-12V.Müşderiniň önüminiň talaplaryna laýyk gelýän dürli aýratynlyklara we müşderi önümleriniň öndürijilik talaplaryna laýyklykda motor parametrlerini sazlap bileris.

Mikro motor öndürmekde köp ýyllap ýöriteleşen kompaniýamyz, müşderiniň özleşdirilen dürli parametrlerini kanagatlandyryp biler.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Uzak ömür RH280 jyns oýunjak mikro wibrasiýa motory 3V


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm RH280 mikro yrgyldy motorynyň tanyşdyrylyşy

RH280 motorynyň ululygy 30.5mm * 23,8mm, motoryň ululygy bolsa öndürýän R370 motorymyza meňzeýär.Şeýle-de bolsa, RH280 motorynyň prosesi birneme ýönekeý.Şeýle hereketlendirijini öndürmek üçin ösen awtomatlaşdyryş enjamlarymyz bar.Şonuň üçin hereketlendirijiler arzan bahadan köp mukdarda öndürilip bilner.Bu hereketlendiriji köp sanly müşderi satyn alyş zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.RH280 hem umumy titremäniň hereketlendirijilerinden biridir, hereketlendirijiniň güýji ýeterlikdir we uzak wagtlap işledip biler.Şonuň üçin RH280 hereketlendirijileri jyns oýunjaklarynda we ulular önümlerinde giňden ulanylýar.Motoryň köp ulanylýan naprýa .eniýe diapazony 1,5-12V.Müşderiniň önüminiň talaplaryna laýyk gelýän dürli aýratynlyklara we müşderi önümleriniň öndürijilik talaplaryna laýyklykda motor parametrlerini sazlap bileris.

Mikro motor öndürmekde köp ýyllap ýöriteleşen kompaniýamyz, müşderiniň özleşdirilen dürli parametrlerini kanagatlandyryp biler.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

RH280 mikro yrgyldy motorynyň önümiň parametri (spesifikasiýasy)

MODEL

WOLTAGE

Oük ýok

MAXIMUM TERJIME EDIP BOLANOK

DURMAK

IŞLER

NOMINAL

Tizlik

Häzirki döwür

Tizlik

Häzirki döwür

TORQUE

OUTPUT

TORQUE

Häzirki döwür

RANGE

V

r / min

A

r / min

A

mNm

g.cm

W

mNm

g.cm

A

RE-280RA

2865

1.5 - 3.0

3

9200

0.16

7770

0.87

1.98

20.2

1.61

12.7

129

4.7

RC-280SA

2769

3.0-6.0

6

14000

0.236

11948

1.374

4.31

44

0.55

29.4

299.9

8

RC-280SA

20125

3.0-6.0

9

11600

0.118

9935

0.7

3.8

38.8

0.55

26.46

270

4.2

Önümiň aýratynlygy we RH280 mikro yrgyldy motorynyň ulanylyşy

img (7)

Önümçilik RH280 mikro yrgyldy motory

3

RH280 mikro yrgyldy motorynyň önüm kwalifikasiýasy

img (6)

RH280 mikro yrgyldy motoryny eltip bermek, ibermek we hyzmat etmek

Gaplamak maglumatlary

B2B gasynlanan karton guty.

Her model üçin adaty iberiş belgimiz aşakdaky ýaly

S'ty: PC NW: kgs GW: kgs Meas: L * H * W cm

Öz iberiş görkezmeleriňiz hoş geldiňiz.

img (7)

Gurşun wagty: nusgalar üçin 15-20 gün;Topar harytlary üçin 35-45 gün

Teklipler

1. GARŞY ÖNÜMLER 1

2. GÖRNÜŞLI ÖNÜMLER 2

3. GARŞY ÖNÜMLER 3


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň