Pes sesli N20 DC Mini dişli motor 5V

Gysga düşündiriş:

Öndürýän N20 dişli hereketlendirijimiz, ýokary takyklykly metal dişli guty bilen geýilýär.N20 hereketlendirijisiniň göwrümi birneme kiçi, göwrümi bary-ýogy 15mm * 12mm * 10mm.Şeýle-de bolsa, hereketlendirijini pes ses eşidip, netijeli işlemek üçin ýokary hilli dişli gutynyň ýokary tizligini peseltmek gatnaşygy bolan motory berýäris.N20 dişli hereketlendirijimiz kiçi göwrümli, uly torkly, pes sesli we açyk öndürijilikli artykmaçlyklara eýedir.Motor elektron gulplarda, 3D çap ruçkalarynda, kameralarda, robotlarda we beýleki güýç gurallarynda we kiçi durmuş enjamlarynda giňden ulanylýar.Dürli müşderileriň önümleri üçin, müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin motor parametrleriniň aýratynlyklaryny sazlap bileris.

Kompaniýamyz köp ýyllap mikro hereketlendirijiler öndürmekde ýöriteleşýär.Bu görnüşli hereketlendirijini öndürmek üçin çylşyrymly enjamlarymyz we kämillik tehnologiýamyz bar.Şeýle hem ýokary hilli materiallary ulanýarys.Bu N20 dişli hereketlendirijiniň ähli islegleriňizi kanagatlandyryp biljekdigine ynanýaryn.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Pes sesli N20 DC Mini dişli motor 5V


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

N20 DC Mini Dişli Motoryň önümi

Öndürýän N20 dişli hereketlendirijimiz, ýokary takyklykly metal dişli guty bilen geýilýär.N20 hereketlendirijisiniň göwrümi birneme kiçi, göwrümi bary-ýogy 15mm * 12mm * 10mm.Şeýle-de bolsa, hereketlendirijini pes ses eşidip, netijeli işlemek üçin ýokary hilli dişli gutynyň ýokary tizligini peseltmek gatnaşygy bolan motory berýäris.N20 dişli hereketlendirijimiz kiçi göwrümli, uly torkly, pes sesli we açyk öndürijilikli artykmaçlyklara eýedir.Motor elektron gulplarda, 3D çap ruçkalarynda, kameralarda, robotlarda we beýleki güýç gurallarynda we kiçi durmuş enjamlarynda giňden ulanylýar.Dürli müşderileriň önümleri üçin, müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin motor parametrleriniň aýratynlyklaryny sazlap bileris.

Kompaniýamyz köp ýyllap mikro hereketlendirijiler öndürmekde ýöriteleşýär.Bu görnüşli hereketlendirijini öndürmek üçin çylşyrymly enjamlarymyz we kämillik tehnologiýamyz bar.Şeýle hem ýokary hilli materiallary ulanýarys.Bu N20 dişli hereketlendirijiniň ähli islegleriňizi kanagatlandyryp biljekdigine ynanýaryn.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

N20 DC Mini Dişli Motoryň önümiň parametri (spesifikasiýasy)

Gatnaşyk

Model belgisi

Naprýa .eniýe

Adük ýok

Onükde

Işlemek

Nominal

Häzirki

Tizlik

Häzirki

Tork

Tizlik

Aralyk

Naprýa .eniýe

V

V

A

r / min

A

kg.cm

r / min

1/50

12FN20-50-03350

1.5-3.0

3

0.1

350

0.32

0.075

300

1/63

12FN20-63-12254

3.0-12.0

12

0.02

254

0.07

0.063

218

1/100

12FN20-100-06240

3.0-6.0

6

0.06

240

0.14

0.1

225

1/150

12FN20-150-12128

3.0-12.0

12

0.02

128

0.11

0.4

80

1/298

12FN20-298-0340

1.5-3.0

3

0.04

40

0.2

0.59

29.5

1/380

12FN20-380-0335

1.5-3.0

3

0.04

35

0.2

0.55

29

Önümiň aýratynlygy we N20 DC Mini Dişli hereketlendirijiniň ulanylyşy

img (7)

Önümçilik N20 DC Mini Dişli Motor

3

N20 DC Mini Dişli Motoryň önüm kwalifikasiýasy

img (6)

N20 DC Mini dişli motoryny eltip bermek, ibermek we hyzmat etmek

Gaplamak maglumatlary

B2B gasynlanan karton guty.

Her model üçin adaty iberiş belgimiz aşakdaky ýaly

S'ty: PC NW: kgs GW: kgs Meas: L * H * W cm

Öz iberiş görkezmeleriňiz hoş geldiňiz.

img (7)

Gurşun wagty: nusgalar üçin 15-20 gün;Topar harytlary üçin 35-45 gün

Teklipler

1. GARŞY ÖNÜMLER 1

2. GÖRNÜŞLI ÖNÜMLER 2

3. GARŞY ÖNÜMLER 3


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary