Maşynlar üçin hemişelik Magnet DC Motor 12v FC 280

Gysga düşündiriş:

Örän durnukly we hemişelik magnit DC hereketlendirijisi bolan F280 hereketlendirijisini ýasaýarys.Motoryň ajaýyp durnuklylygy sebäpli, her dürli elektrik oýnawaçlarynda we güýç gurallarynda giňden ulanylmakdan başga-da, motor awtoulag böleklerinde hem giňden ulanylýar.Awtoulag pudagynda awtoulag bölekleri üçin gaty berk talaplar we motor durnuklylygy üçin ýokary talaplar bar.Bu F280 hereketlendirijisini öndürmek üçin ösen enjamlary, kämillik tehnologiýasyny we ýokary hilli materiallary ulanýarys, şonuň üçin hereketlendiriji awtoulagyň merkezi dolandyryş gapysynyň gulpunda we beýleki garnituralarynda durnukly hereket edip biler.F280 motorynyň ululygy 30,6mm * 24.2mm * 18.3mm.Dürli önümleri kanagatlandyrmak üçin hereketlendirijiniň arka gapagy dürli önüm talaplaryna laýyk gelýän dürli görnüşleri döretdi.

Mikro motor öndürmekde köp ýyllap ýöriteleşen kompaniýamyz, müşderiniň özleşdirilen dürli parametrlerini kanagatlandyryp biler.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Maşynlar üçin hemişelik Magnet DC Motor 12v FC 280


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Awtoulaglar üçin FC 280 önüminiň tanyşdyrylyşy

Örän durnukly we hemişelik magnit DC hereketlendirijisi bolan F280 hereketlendirijisini ýasaýarys.Motoryň ajaýyp durnuklylygy sebäpli, her dürli elektrik oýnawaçlarynda we güýç gurallarynda giňden ulanylmakdan başga-da, motor awtoulag böleklerinde hem giňden ulanylýar.Awtoulag pudagynda awtoulag bölekleri üçin gaty berk talaplar we motor durnuklylygy üçin ýokary talaplar bar.Bu F280 hereketlendirijisini öndürmek üçin ösen enjamlary, kämillik tehnologiýasyny we ýokary hilli materiallary ulanýarys, şonuň üçin hereketlendiriji awtoulagyň merkezi dolandyryş gapysynyň gulpunda we beýleki garnituralarynda durnukly hereket edip biler.F280 motorynyň ululygy 30,6mm * 24.2mm * 18.3mm.Dürli önümleri kanagatlandyrmak üçin hereketlendirijiniň arka gapagy dürli önüm talaplaryna laýyk gelýän dürli görnüşleri döretdi.

Mikro motor öndürmekde köp ýyllap ýöriteleşen kompaniýamyz, müşderiniň özleşdirilen dürli parametrlerini kanagatlandyryp biler.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Awtoulaglar üçin FC 280-iň önümiň parametri (spesifikasiýasy)

MODEL

WOLTAGE

Oük ýok

MAXIMUM TERJIME EDIP BOLANOK

DURMAK

IŞLER

NOMINAL

Tizlik

Häzirki döwür

Tizlik

Häzirki döwür

TORQUE

OUTPUT

TORQUE

Häzirki döwür

RANGE

V

r / min

A

r / min

A

mNm

g.cm

W

mNm

g.cm

A

RE-280RA

2865

1.5 - 3.0

3

9200

0.16

7770

0.87

1.98

20.2

1.61

12.7

129

4.7

RC-280SA

2769

3.0-6.0

6

14000

0.236

11948

1.374

4.31

44

0.55

29.4

299.9

8

RC-280SA

20125

3.0-6.0

9

11600

0.118

9935

0.7

3.8

38.8

0.55

26.46

270

4.2

Önümiň aýratynlygy we awtoulaglar üçin FC 280 ulanylyşy

img (7)

Awtoulaglar üçin önümçilik FC 280

3

Awtoulaglar üçin FC 280-iň önüm kwalifikasiýasy

img (6)

Awtoulaglar üçin FC 280 gowşurmak, ibermek we hyzmat etmek

Gaplamak maglumatlary

B2B gasynlanan karton guty.

Her model üçin adaty iberiş belgimiz aşakdaky ýaly

S'ty: PC NW: kgs GW: kgs Meas: L * H * W cm

Öz iberiş görkezmeleriňiz hoş geldiňiz.

img (7)

Gurşun wagty: nusgalar üçin 15-20 gün;Topar harytlary üçin 35-45 gün

Teklipler

1. GARŞY ÖNÜMLER 1

2. GÖRNÜŞLI ÖNÜMLER 2

3. GARŞY ÖNÜMLER 3


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň