RS-365/360 Suw nasosy 24v Dc motor

Gysga düşündiriş:

Öndürýän RS-360/365, elektrik gurallary üçin iň köp ýaýran hereketlendiriji.Motoryň göwrümi 32,6mm * 27,8mm.12V, 24V, 36V hereketlendirijiniň köplenç ulanylýan naprýa .eniýesidir.Motoryň mis simi, ýokary tizlikde, ýokary ýükde we ýokary temperaturada hereketlendirijiniň oňat işlemegini üpjün etmek üçin ýokary temperaturaly kebşirleýiş prosesini ulanýar.Şeýle hem hereketlendiriji ýokary öndürijilikli magnit we uglerod kristalyny ulanýar, temperaturanyň ýokarlanmagynda hereketlendirijiniň işleýşi gaty çalt bolmaz.Ajaýyp öndürijiligi sebäpli hereketlendiriji suw nasoslarynda, howa nasoslarynda, göçme tozan sorujylarda, süpürijilerde we beýleki elektrik gurallarynda we kiçi durmuş enjamlarynda giňden ulanylýar.Dürli önümler üçin rS-360/365 dürli önüm talaplaryna laýyk gelýän aýratynlyklary sazlap biler.

Mikro motor öndürmekde köp ýyllap ýöriteleşen kompaniýamyz, müşderiniň özleşdirilen dürli parametrlerini kanagatlandyryp biler.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

RS-365/360 Suw nasosy 24v Dc motor


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

RS-365/360 Suw nasos motorynyň önümi

Öndürýän RS-360/365, elektrik gurallary üçin iň köp ýaýran hereketlendiriji.Motoryň göwrümi 32,6mm * 27,8mm.12V, 24V, 36V hereketlendirijiniň köplenç ulanylýan naprýa .eniýesidir.Motoryň mis simi, ýokary tizlikde, ýokary ýükde we ýokary temperaturada hereketlendirijiniň oňat işlemegini üpjün etmek üçin ýokary temperaturaly kebşirleýiş prosesini ulanýar.Şeýle hem hereketlendiriji ýokary öndürijilikli magnit we uglerod kristalyny ulanýar, temperaturanyň ýokarlanmagynda hereketlendirijiniň işleýşi gaty çalt bolmaz.Ajaýyp öndürijiligi sebäpli hereketlendiriji suw nasoslarynda, howa nasoslarynda, göçme tozan sorujylarda, süpürijilerde we beýleki elektrik gurallarynda we kiçi durmuş enjamlarynda giňden ulanylýar.Dürli önümler üçin rS-360/365 dürli önüm talaplaryna laýyk gelýän aýratynlyklary sazlap biler.

Mikro motor öndürmekde köp ýyllap ýöriteleşen kompaniýamyz, müşderiniň özleşdirilen dürli parametrlerini kanagatlandyryp biler.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Suw nasos motorynyň RS-365/360 önüminiň parametrleri (spesifikasiýasy)

MODEL

WOLTAGE

Oük ýok

MAXIMUM TERJIME EDIP BOLANOK

DURMAK

IŞLER

NOMINAL

Tizlik

Häzirki döwür

Tizlik

Häzirki döwür

TORQUE

OUTPUT

TORQUE

Häzirki döwür

RANGE

V

r / min

A

r / min

A

mNm

g.cm

W

mNm

g.cm

A

RS-360SH

16235

6.0-12.0

12

7300

0.15

5704

0.54

6.2

63.24

3.71

28.4

290

1.92

2585

3.0-6.0

6

10500

0.26

8752

1.3

5.16

52.6

4.73

30.9

316

6.5

RS-365SH 

9270

6.0-12.0

12

10300

0.058

8728

0.24

4.02

41

3.71

27.9

285

1.47

11210

6.0-24.0

24

8000

0.05

6389

0.2

4.74

48.3

3.17

23.5

240

0.79

Önümiň aýratynlygy we RS-365/360 Suw nasos motorynyň ulanylyşy

img (7)

Önümçilik RS-365/360 Suw nasos motory

3

RS-365/360 Suw nasos motorynyň önüm kwalifikasiýasy

img (6)

RS-365/360 Suw nasos motoryny eltip bermek, ibermek we hyzmat etmek

Gaplamak maglumatlary

B2B gasynlanan karton guty.

Her model üçin adaty iberiş belgimiz aşakdaky ýaly

S'ty: PC NW: kgs GW: kgs Meas: L * H * W cm

Öz iberiş görkezmeleriňiz hoş geldiňiz.

img (7)

Gurşun wagty: nusgalar üçin 15-20 gün;Topar harytlary üçin 35-45 gün

Teklipler

1. GARŞY ÖNÜMLER 1

2. GÖRNÜŞLI ÖNÜMLER 2

3. GARŞY ÖNÜMLER 3


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň