RS-370 Howa nasosy 6v kiçi Dc motor

Gysga düşündiriş:

R370 hereketlendirijisi, kiçijik DC hereketlendirijisiniň gaty giň gerimidir.Dürli önümler üçin amatly bolmak üçin R370 hereketlendirijisi dürli amallary ösdürdi, dürli materiallar üçin enjamlar hereketlendirijini dürli önümler üçin has amatly edip biler.Mysal üçin, hereketlendirijini sfigmomanometrde, ventilyatorda we beýleki lukmançylyk gurallarynda ulanmak zerurlygy ýüze çykanda, hereketlendirijiniň sessiz täsirini üpjün etmek üçin hereketlendiriji metal çotga möhürleýji örtükden we rezin magnitden ýasalar.Motor oýnawaç ýaraglarynda we beýleki güýç gurallarynda ulanylmaly bolanda, hereketlendiriji ýokary tork we durnukly çykmagy üpjün etmek üçin uglerod çotgalaryny we ýokary öndürijilikli magnitleri ulanýar.Motoryň göwrümi 20,8mm * 24,4mm.Bu ululyk köp elektronika laýyk gelýär.Motoryň umumy naprýa .eniýesi 5V, 6V, 7.4V, 12V.Müşderileriň önümleriniň önüm talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli aýratynlyklara we öndürijilik talaplaryna görä motor parametrlerini sazlap bilerin.

Mikro motor öndürmekde köp ýyllap ýöriteleşen kompaniýamyz, müşderiniň özleşdirilen dürli parametrlerini kanagatlandyryp biler.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

RS-370 Howa nasosy 6v kiçi Dc motor


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

RS-370 kiçi Dc motorynyň önümi

R370 hereketlendirijisi, kiçijik DC hereketlendirijisiniň gaty giň gerimidir.Dürli önümler üçin amatly bolmak üçin R370 hereketlendirijisi dürli amallary ösdürdi, dürli materiallar üçin enjamlar hereketlendirijini dürli önümler üçin has amatly edip biler.Mysal üçin, hereketlendirijini sfigmomanometrde, ventilyatorda we beýleki lukmançylyk gurallarynda ulanmak zerurlygy ýüze çykanda, hereketlendirijiniň sessiz täsirini üpjün etmek üçin hereketlendiriji metal çotga möhürleýji örtükden we rezin magnitden ýasalar.Motor oýnawaç ýaraglarynda we beýleki güýç gurallarynda ulanylmaly bolanda, hereketlendiriji ýokary tork we durnukly çykmagy üpjün etmek üçin uglerod çotgalaryny we ýokary öndürijilikli magnitleri ulanýar.Motoryň göwrümi 20,8mm * 24,4mm.Bu ululyk köp elektronika laýyk gelýär.Motoryň umumy naprýa .eniýesi 5V, 6V, 7.4V, 12V.Müşderileriň önümleriniň önüm talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli aýratynlyklara we öndürijilik talaplaryna görä motor parametrlerini sazlap bilerin.

Mikro motor öndürmekde köp ýyllap ýöriteleşen kompaniýamyz, müşderiniň özleşdirilen dürli parametrlerini kanagatlandyryp biler.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

RS-370 kiçi Dc motorynyň önümiň parametri (spesifikasiýasy)

MODEL

WOLTAGE

Oük ýok

MAXIMUM TERJIME EDIP BOLANOK

DURMAK

IŞLER

NOMINAL

Tizlik

Häzirki döwür

Tizlik

Häzirki döwür

TORQUE

OUTPUT

TORQUE

Häzirki döwür

RANGE

V

r / min

A

r / min

A

mNm

g.cm

W

mNm

g.cm

A

RF-370CA

061700

6.0-24.0

24

1320

0.003

1000

0.008

0.98

10

0.1

4.02

41

0.26

RF-370CH

20123

3.0-6.0

6

8000

0.07

6878

0.42

2.4

24.5

1.71

17

173

2.55

RC-370SH

4730

3.0-5.0

4.5

17500

0.55

15199

3.63

7.2

73.4

11.51

55

561

24

18139

6.0-12.0

12

10000

0.13

8439

0.7

5.8

59.2

5.17

37.5

382.5

3.8

Önümiň aýratynlygy we RS-370 kiçi Dc motorynyň ulanylyşy

img (7)

Önümçilik RS-370 Ownuk Dc Motor

3

RS-370 Ownuk Dc Motoryň önüm kwalifikasiýasy

img (6)

RS-370 kiçi Dc motoryny eltip bermek, ibermek we hyzmat etmek

Gaplamak maglumatlary

B2B gasynlanan karton guty.

Her model üçin adaty iberiş belgimiz aşakdaky ýaly

S'ty: PC NW: kgs GW: kgs Meas: L * H * W cm

Öz iberiş görkezmeleriňiz hoş geldiňiz.

img (7)

Gurşun wagty: nusgalar üçin 15-20 gün;Topar harytlary üçin 35-45 gün

Teklipler

1. GARŞY ÖNÜMLER 1

2. GÖRNÜŞLI ÖNÜMLER 2

3. GARŞY ÖNÜMLER 3


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň