RS770 torokary tork 48v elektrik hereketlendirijisi Öý enjamlary üçin amatly

Gysga düşündiriş:

RK770 uly elektrik hereketlendirijisidir.Motoryň ululygy 67.0mm * 42.5mm.Motoryň umumy naprýa .eniýesi 36V we 48V. RK770 hereketlendirijisinde uly göwrüm we ýokary tork bar.Motor janköýerlerde, gazon otlaýjylarda, gyjyndyryjylarda, burawlarda we beýleki elektrik gurallarynda we kiçi durmuş enjamlarynda giňden ulanylýar.Dürli önüm talaplaryny kanagatlandyrmak üçin, 770 esasynda 7712,7512-den gowrak modeli taýýarladyk.

Mikro motor öndürmekde köp ýyllap ýöriteleşen kompaniýamyz, müşderiniň özleşdirilen dürli parametrlerini kanagatlandyryp biler.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

RS770 torokary tork 48v elektrik hereketlendirijisi Öý enjamlary üçin amatly


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

RS770 elektrik motorynyň önümi

RK770 uly elektrik hereketlendirijisidir.Motoryň ululygy 67.0mm * 42.5mm.Motoryň umumy naprýa .eniýesi 36V we 48V. RK770 hereketlendirijisinde uly göwrüm we ýokary tork bar.Motor janköýerlerde, gazon otlaýjylarda, gyjyndyryjylarda, burawlarda we beýleki elektrik gurallarynda we kiçi durmuş enjamlarynda giňden ulanylýar.Dürli önüm talaplaryny kanagatlandyrmak üçin, 770 esasynda 7712,7512-den gowrak modeli taýýarladyk.

Mikro motor öndürmekde köp ýyllap ýöriteleşen kompaniýamyz, müşderiniň özleşdirilen dürli parametrlerini kanagatlandyryp biler.Müşderi önümleri üçin elektrik çözgütleri bermäge borçlanýarys we Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

RS770 elektrik motorynyň önümiň parametri (spesifikasiýasy)

MODEL

WOLTAGE

Oük ýok

MAXIMUM TERJIME EDIP BOLANOK

DURMAK

IŞLER

NOMINAL

Tizlik

Häzirki döwür

Tizlik

Häzirki döwür

TORQUE

OUTPUT

TORQUE

Häzirki döwür

RANGE

V

r / min

A

r / min

A

mNm

g.cm

W

mNm

g.cm

A

RS-770SH

8523R

6.0-12.0

12

15000

2.2

13177

15.91

81

826.2

111.8

666.9

6802

115

RS-775SH

25110R

6.0-24.0

24

3478

0.15

2925

0.75

44.4

452.9

13.35

245.7

2506

4.0

212

Önümiň aýratynlygy we RS770 elektrik motorynyň ulanylyşy

img (7)

Önümçilik RS770 elektrik hereketlendirijisi

img (6)
img (4)
img (7)
img (8)

RS770 elektrik motorynyň önüm kwalifikasiýasy

img (6)

RS770 elektrik motoryny eltip bermek, ibermek we hyzmat etmek

Gaplamak maglumatlary

B2B gasynlanan karton guty.

Her model üçin adaty iberiş belgimiz aşakdaky ýaly

S'ty: PC NW: kgs GW: kgs Meas: L * H * W cm

Öz iberiş görkezmeleriňiz hoş geldiňiz.

img (7)

Gurşun wagty: nusgalar üçin 15-20 gün;Topar harytlary üçin 35-45 gün

Teklipler

1. GARŞY ÖNÜMLER 1

2. GÖRNÜŞLI ÖNÜMLER 2

3. GARŞY ÖNÜMLER 3


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň